Aihearkisto: Sukukirja

Sukukirjan sisältö

Vuonna 2016 ilmestynyt sukukirja tarjoaa kaikille sukuun kuuluville tietoa omista sukujuurista.

Kirja valottaa suvun polkuja menneiltä ajoilta tähän päivään, joskaan yhtä ja oikeaa ”Ukko” tai ”Akka” Sairasta, josta suku on saanut alkunsa, ei ole löytynytkään. Kirjassa esitetäänkin käytettävissä olleiden tietojen perusteella löytyneet varhaisimmat Sairaset, vaikka ne olisivatkin irrallisia mainintoja yksilöistä tai perheistä eri paikkakunnilla.

Tarkimmin esitellään Johannes, Kerimäki, Luumäki, Parikkala, Rantasalmi ja Sääminki, sillä näistä pitäjistä on pystytty johtamaan useampi sukuhaara nykypäivään asti. Tietoja on rajattu siten, että tuoreimmat kirjassa mainitut perheet ovat ne, joissa joku lapsista on syntynyt ennen vuotta 1950. Tällöin myös perheen muut lapset on mainittu.

Sukukirjan henkilötiedot on pääosin kerätty 2000-luvun taitteessa Sairasille lähetetyllä kyselyllä. Henkilöistä on esillä henkilötunnuksen syntymäaika, ei tunnusosaa. Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja halutessaan kieltää niiden julkaisu sukukirjassa. Näin halutessasi lähetä tarkastuspyyntö/julkaisukielto sukuseuran puheenjohtaja Sari Suurinkeroiselle (ilmoita nimesi, syntymäaikasi, syntymäpaikkasi ja vanhemmat + osoite johon vastaus lähetetään).

Sukukirjan sisältö jakautuu seuraavanlaisesti:

1) Yleiset ja yhteiset teemat = aiheita, joiden tavoitteena on valottaa ja taustoittaa Sairasten elin- ja asuinympäristöjä. Artikkeleina mm. Savo-Karjalan historian yleiskatsaus ja tietoa Sukunimistä.

2) Varhaisimpia Sairasia -artikkeli syventää tietoja ajasta ennen kirkonkirjoja ja laajentaa näin sukutiedon keräyksen satoa ja omaa tutkimustamme. Artikkelin on laatinut  filosofian tohtori ja toiminnanjohtaja Kari-Matti Piilahti.

3) Pitäjäkohtaiset tiedot siltä ajalta kuin sieltä on lähtöisin Sairasia. Mukana kirjassa Kerimäki, Luumäki, Parikkala (sisältäen Saari sekä Uukuniemi), Rantasalmi ja Sääminki. Toivomme saavamme mukaan myös Johanneksen sekä Tohmajärven mukaan, jos työ niistä tuottaa tulosta.

Pitäjistä kerrotaan ja kuvataan mm. seuraavia asioita: pitäjähistoria – pitäjäkartta – varhaisimpia Sairasia ennen kirkonkirjoja – Sukukertomukset / tarinoita Sairasten vaiheista – Sanomalehtitekstejä Sairasista, jos mainintoja on löydetty – Sukutilat, jos tiedossamme on pitäjän Sairasten sukutiloja – Sukutaulut lähtien vanhimmasta löytämästämme Sairasesta, jonka jälkeläisiä olemme pystyneet selvittämään, mahdollisesti aina suuriin ikäluokkiin asti (itse sukututkimusprosessi on pääosin mennyt toisinpäin, nuoremmasta vanhempaa).

Lisäksi kirjassa on väri- ja mustavalkokuvia sekä karttoja.

4) Taustaosio: nimi- ja pitäjähakemistot sekä lähteet ja viitteet.

Lisätietoja kirjasta antavat:

Sukuseuran rahastonhoitaja Sari Suurinkeroinen, Mettälänkylätie 101, 47200 Elimäki. Sähköposti: sari.suurinkeroinen(at)gmail.com, puh. 050 341 4944.

Kirjatoimikunnan puheenjohtaja Jarno Skogman, sähköposti: jarno.skogman(at)elisanet.fi, puh. 046 811 8958.